PRAVNO OBVESTILO

Spletno mesto https://studio-viktorija.si/ je v lasti in upravljanju podjetja Studio Viktorija, Evgenija Markež s.p., Knezov Štradon 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Studio Viktorija) in podjetja ANEVIKA d.o.o., Knezov Štradon 40, 1000 Ljubljana. Studio Viktorija si v celoti lasti vse avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine in lastninsko pravico nad vsebinami na spletnem mestu, kot opredeljeno spodaj.

Za dodatne informacije o pravilih uporabe spletnega mesta, se lahko obrnete na:

e-mail: info@studio-viktorija.si

VSA VSEBINA NA SPLETNEM MESTU JE INFORMATIVNE NARAVE!

Avtorsko pravo in industrijska lastnina

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je avtorsko zaščitena in jo uporabniki spletnega mesta lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in skladno z namembnostjo spletnega mesta.

V kolikor ni izrecno drugače navedeno, se šteje, da je vsa vsebina last in avtorstvo Studia Viktorija. Na spletnem mestu se lahko nahaja tudi vsebina tretjih oseb; v tem primeru veljajo enaka pravila kot so vzpostavljena za lastnino pri vsebinah Studia Viktorija, v kolikor ni to izrecno opredeljeno drugače.

Kakršnakoli uporaba vsebine na spletnem mestu, ki presega zgoraj opredeljeno rabo, je mogoča zgolj ob predhodnem dogovoru s Studio Viktorija. Za vsebino na spletnem mestu štejejo vse informacije, ne glede na obliko (tekstovna oblika, video ali audio oblika, slikovni materiali kot so fotografije in grafike, ipd.).

V primeru, da želi uporabnik spletnega mesta uporabljati vsebino tretjih oseb, ki se nahaja na spletnem mestu, si Studio Viktorija pridržuje pravico, da uporabnika napoti na tretjo osebo, ki je nosilka avtorskih pravic in/ali pravic intelektualne lastnine. Studio Viktorija samostojno ne zagotavlja dostopa uporabnikom do vsebin tretjih oseb, v kolikor ni to izrecno dovoljeno s strani tretje osebe.

Vsebina

Studio Viktorija vsebino spletne strani postavlja s skrbnostjo, vendar ne jamči za točnost, celovitost in popolnost vsebine na spletni strani. Studio Viktorija ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala posamezniku, ker uporablja vsebino na spletnem mestu. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da gre za vsebine informativnega značaja. Studio Viktorija ima ekskluzivno pravico določanja vsebine na spletni strani in in si pridržuje pravico, da vsebino spremeni, prilagodi, doda ali odstrani brez predhodnih obvestil.

Studio Viktorija se trudi po najboljših močeh zagotavljati varnost spletnega mesta, vendar ne jamči, da je spletno mesto popolnoma varno in da ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih datotek oz. programske opreme, ki bi lahko škodovala uporabniku spletne strani. Studio Viktorija redno vzdržuje in posodablja spletno mesto, v skladu s svojim možnostmi, vendar ne jamči za varnost spletnega mesta. Uporabnik spletnega mesta je dolžan poskrbeti za lastno varnost pri uporabi spletnega mesta z ustrezno zaščitno programsko opremo. Studio Viktorija ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala uporabniku, zaradi obiska spletnega mesta.

Studio Viktorija ne zagotavlja nepretrganega delovanja spletnega mesta. Spletno mesto je lahko nedostopno zaradi različnih razlogov, kot so napake, padec sistema, vzdrževalna dela ipd.  Studio Viktorija ne nosi nikakršne odgovornosti za posledice, ki bi lahko posamezniku nastale zaradi nedostopnosti oz. zmanjšane dostopnosti spletnega mesta.

Na spletnem mestu se nahajajo tudi povezave do vsebin tretjih oseb in njihovih spletnih mest. Studio Viktorija ne jamči za varnost in delovanje teh spletnih mest tretjih oseb. Prav tako Studio Viktorija ne jamči za pravilnost, celovitost in ustreznost vsebine, objavljene na spletnem mestu tretjih oseb. Uporabnik se zaveda in v celoti prevzema odgovornost, ki bi mu nastala, v primeru uporabe vsebin na spletnih mestih tretjih oseb oz. zgolj same rabe teh spletnih mest.